Hur fungerar Lyckträffen?

Den här funktionen bygger på stundens ingivelse!

Till skillnad från de medlemmar som dagligen dyker upp i din vanliga lista med partnerförslag, rör det sig här om medlemmar som inte stämmer helt överens med dina kriterier, men som fortfarande har personlighetsprofiler som passar bra ihop med din.

För att komma till dina lyckträffar, klicka på ”Lyckträff”-rubriken på din översiktssida, eller lyckträffsymbolen (pil och båge) överst på sidan.

Du kommer bara att se en profil åt gången. För att komma vidare till nästa lyckträff behöver du välja om du vill kontakta personen, eller neka och gå vidare. Det är inte möjligt att gå tillbaka till föregående profil.

Genom att skicka ett leende eller ett meddelande till en lyckträff, läggs personen till i din lista med matchningar.