Hur fungerar personlighetstestet?

Hur är testet designat?

Testet har tagits fram av psykologer och relationsexperter. Det bygger på "The Big Five"-teorin och de forskningsresultat som McCrae och Costa presenterade. (1992).

Hur är testet upplagt?

Testet är uppdelat i sektioner där du får svara på frågor om bland annat ditt kommunikationsbeteende, dina karaktärsdrag och din inställning till förhållanden.

Ditt testresultat analyseras och jämförs med andra medlemmars resultat. Därefter får du de medlemmar som bäst matchar din personlighetsprofil och dina kriterier som partnerförslag. 

Hur ska testet genomföras?

Räkna med åtminstone 25 min för att slutföra testet. Tänk över dina svar men besvara alla frågor intuitivt och ärligt.

Kan jag avbryta testet och återkomma senare?

Ja, klicka på ”Spara & logga ut”. När du loggar in igen kommer du fortsätta där du slutade. Om testet inte slutförs inom 15 veckor raderas din information från vårt system. 

Var kan jag se mitt testresultat?

Klicka på ”Personlighet” inne på din profil för att se en beskrivning av de 5 karaktärsdragen. Välj motsvarande ikon för att läsa en mer detaljerad beskrivning av varje karaktärsdrag. Ett diagram visar även en visualisering av ditt resultat.

Kan jag göra om testet?

Om du verkligen känner att resultatet inte stämmer kan du kontakta vår kundtjänst.

Om du nyligen har gjort färdigt testet rekommenderar vi att du väntar tills du har fått dina första matchningar - kanske du finner att de stämmer förvånansvärt bra, och att det är onödigt att göra om testet!