Hur ändrar jag min matchningsstatus?

Via din profil på webbversionen har du möjlighet att välja om du vill få nya partnerförslag eller inte.

För att pausa matchningen:

  1. Klicka på Användarkonto i menyn och sedan på Matchningsstatus.
  2. Välj "Inaktiv" eller "Aktiv".

Om du väljer "Inaktiv" så bör du se ett meddelande under Matchningsstatus, där det står ”Du kommer inte längre att få partnerförslag skickade till dig, och du kommer inte att bli föreslagen för andra medlemmar."

Tänk på att de matchningar som du redan har fått, fortfarande kan se din profil och kontakta dig, så det kan hända att du fortfarande får profilbesök och meddelanden.

Det går med andra ord inte att dölja din profil helt och hållet, men du kan välja att inte bli föreslagen för andra medlemmar.

Du kan återaktivera matchningen när som helst.

Viktig information: Det är däremot inte möjligt att avbryta själva Premiummedlemskapet, utan det fortsätter enligt den överenskomna löptiden. I och med tecknandet av avtalet har du bundit upp dig för hela perioden.