Hur tar jag bort ett foto, eller lägger till en fotobeskrivning?