Vad betyder de färgade prickarna bredvid varje partnerförslag?