Hur ändrar jag mitt profilnamn, ålder eller längd?

Följande information kan inte ändras via din profil.

  • Profilnamn
  • Födelsedatum
  • Längd
  • Kön
  • Dina matchningars kön

Ifall du har skrivit fel av misstag, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst. Tänk på att ge oss exakt information om de uppgifter som ska ändras.

Om det är en väldigt stor skillnad i längd eller ålder, förbehåller vi oss rätten att kräva en kopia av ditt pass eller motsvarande ID-handling. 

Profilnamn som kan ses som kränkande eller strider mot lagen accepteras inte. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer för uppförande.