jQuery UI Tabs - Default functionality

Hur väljer jag vilka email-notifikationer jag vill få?